Usluge

U našoj ponudi nalazi se set raznovrsnih usluga. Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Energetika

Specijalizirani smo za izvođenje svih vrsta radova na elektroenergetskim postrojenjima, srednjenaponskih distribucijskih mreža ( 10kV, 20kV, 35kV ) i niskonaposkih distribucijskih mreža ( 0.4kV ) Raspolažemo stručnim i kvalificiranim osobljem, osposobljenim za rad pod visokim naponom te modernom opremom kojom vršimo montažu SN postrojenja, NN blokova te AC/DC sustava besprekidnog napajanja

Elektroinstalacije

Nudimo cjelovita rješenja  izrade elektroinstalacija, ispitivanja i završno s tehničkim pregledom objekta . Vršimo sve radove, od jednostavnih elektroinstalacija sve do naprednih upravljanih putem KNX-a.

Inženjering

Vršimo stručno vođenje svih vrsta elektro radova, ispitivanja, puštanje u pogon, rad i održavanje industrijskih postrojenja.

Vršimo usluge vođenja na slijedećim građevinama:

  • distributivnim elektroenergetskim postrojenjima ( trafostanice, dalekovodi, niskonaponske mreže )
  • infrastrukturnim objektima ( komunalna postrojenja, javna rasvjeta )
  • proizvodnim i i industrijskim postrojenjima i javnim ustanovama ( škole, bolnice, kulturno povijesne građevine )
  • poslovne građevine ( poslovne zgrade, trgovine, uredi )
  • stambenim i jednostavnim građevinama

Instalacije javne rasvjete

Vršimo usluge održavanja javne rasvjete ( popravci kvarova i zamjena žarulja) kao i izgradnju nove  ili proširenje postojeće javne rasvjete.

Raspolažemo osposobljenim stručnjacima i najmodernijom mehanizacijom i opremom koju redovito održavamo i obnavljamo.

Usluge dizalice, autokošare i radni strojevi

Vršimo usluge najma autodizalice do 20 tona kao i usuge rada autokošare za podizanje ljudi do visine 22m. Vršimo usluge iskopa kombiniranim rovokopačima i minirovokopačima do 6 tona

Želite li krenuti u izradu vašeg sljedećeg projekta s nama?