Reference

Energetika

 1. TS Trgovačkog centra Max Stoja 6×1000 kV u Puli
 2. Prelazak NA 20Kv napon na području HEP-a Rovinj
 3. TS Hotela Park 2×1000 kV u Rovinju
 4. TS Hotela Valdaliso 2×1000 kV u Rovinju
 5. TS San Polo i TS Colone u Balama
 6. TS Veštar bazen u AC Veštar
 7. TS 20/0,4 kV Bazgalji 1
 8. TS 20/0,4 kV Gračišće
 9. Adris grupa – TS Duhan, Istragrafika i Škaraba-prelazak na 20 kV napon
 10. Maistra d.d. – TS Monvi, Maškin, Monsena 2, Polari 1, Polari 2 Katarina-prelazak na 20 kV napon
 11. KB 20 KV i TS Štanjera u Rovinju
 12. KB 20 KV i TS Mala Valtida u Rovinju
 13. TS Acy Marina 2×630 kV u Rovinju
 14. TS Rupa u Svetvinčentu
 15. Zamjena SN bloka na TS Zračna luka Pula

 

Dalekovodi

 1. DV 10 (20) kV Cere – Gradišće
 2. DV 10 (20) kV Gradišće – Feštini
 3. DV 20 kV Šaini – iz TS 110 kV Vinčenat
 4. DV 10 (20) kV Lamanova – Industrijska zona Gripole
 5. DV 10 (20) kV Kožljak

 

Elektroinstalacije

 1. Bungalovi u AC Valalta u Rovinju
 2. Hotel Residence Rovinj &
 3. Hotel Delfin
 4. Restoran u AC Pineta u Fažani
 5. Stambena građevina Monfiorezo
 6. Vodosprema Valtida i Monvi
 7. Sanitarni čvor br. 1 u AC Valalta u Rovinju
 8. Sanitarni čvor br. 5 u AC Pineta u Fažani

 

Javna rasvjeta

 1. Javna rasvjeta šetnice Montravo u Rovinju
 2. Glavna prometnica u AC Veštar u Rovinju
 3. Javna rasvjeta u naseljima općine Kanfanar

Želite li krenuti u izradu vašeg sljedećeg projekta s nama?