REFERENCE

Odaberite

Sakralni objekti i povijesni

 • elektroinstalacije galerije Amfiteatra u Puli
 • elektroinstalacije Mletačka utvrda ( Vodosprema ) – Pula
 • Crkva Sv. Srdaca u Puli
 • Crkva Sv. Eufemije u Rovinju – elektroinstalacija, rasvjeta interjera
 • Crkva Sv. Franjo u Juršićima – gromobranska instalacija
 • Crkva B.D. Marije Dei Servi u Motovunu – gromobranska i elektro instalacija
 • Crkva Sv. Marka u Jelenju – gromobranska instalacija
 • Kripta Bale – elektroinstalacija
 • Kripta Novigrad – elektroinstalacija
 • Crkva u Lanišću – gromobran
 • Crkva u SV. Petru u Šumi – gromobran
 • Zvonik u Gračišću, Plominu i Roču – gromobran
 • Crkva Sv. Petronile u Kanfanaru – el. instalacija

Godišnji ugovori o održavanju:
1. ADRIS GRUPA d.d.
2. MAISTRA d.d.
3. OPĆINA KANFANAR
4. MON PERIN d.d. BALE
5. MAISTRA d.d. četverogodišnji ugovor o održavanju elektroenergetskih postrojenja (trafostanica)
6. HEP - elektromontažni radovi grupa Rovinj
7. HEP - građevinski radovi grupa Rovinj
8. Četverogodišnji ugovor o održavanju elektroenergetskih postrojenja - Mirnaribolov d.o.o. Rovinj
9. Četverogodišnji ugovor o održavanju elektroenergetskih postrojenja - Adris d.d. Rovinj
10. Brijuni Rivjera d.o.o. – održavanje elektroenergetskih postrojenja

Copyright TIM WATS d.o.o.  |  Sve prava pridržana.  |  Valid XHTML 1.0 Strict  |  Valid CSS 2.1